F
FB

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Ustawa o państwowym ratownictwie Medycznym, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2007r, określa zasady kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz warunki uzyskiwania tytułu "ratownika". Oferowany przez Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "CAMPUS" w Chełmnie kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:
• ustawy o państwowym ratownictwie medycznym z dnia 8 września 2006r. (dz.u.06.191.1410 z dnia 20 października 2006r)
• rozporządzenia ministra zdrowie w sprawie kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007r.
• akredytacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (decyzja WBZK.IV.B.5212.D-K/8/2009)

Oferta kierowana jest między innymi do :
• nauczycieli i pedagogów szkolnych
• państwowej straży pożarnej
• ochotniczych straży pożarnych
• zakładowych straży pożarnych
• jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej
• jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego i współpracujących z systemem.
• policji
• wojska polskiego
• straży granicznej
• innych grup oraz osób, które mają obowiązek odbyć tego typu szkolenia

Cele kształcenia:
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w szczególności osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładu opieki zdrowotnej.

Czas trwania kursu :
66 godzin ( 25h - wykład, 41h - ćwiczenia).
System zaoczny lub stacjonarny. Zajęcia odbywają się cyklicznie.

Ramowy program kursu:
organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
bezpieczęstwo własne, poszkodowanego, miejsca zdażenia
zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe
poszkodowany nieprzytomny,
resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowle, noworodek, sytuacje szczególne)
defibrylator zautomatyzowany, zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną wstrząs
inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca zdekompensowana, zawal mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienia
urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn
taktyka działań ratowniczych - zdarzenia masowe, mnogie, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka ewakuacja ze strefy zagrożenia
udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
psychiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
zajęcia do dyspozycji prowadzących

Sposób zaliczenia:
egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego, z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowych programem kursu.
Kurs zakończony jest egzaminem teoretyczno-praktycznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniem tytułu "RATOWNIKA".

Pliki do pobrania

Pytania KPP - pobierz
Pytania KPP dla nauczycieli - pobierz
Procedury ratownicze z zakresu KPP - pobierz
BLS 2010 - pobierz