F
FB

Szkolenia i kursy

Pierwsza pomoc

Ośrodek szkoleniowo- Doradczy "CAMPUS" organizuje i przeprowadza kursy z pierwszej pomocy.

Corocznie zdarza się ponad 86 tyś wypadków przy pracy, w tym 500 śmiertelnych i 1000 ciężkich, 145 tyś uczniów w szkołach, a w grupie 11-15 lat urazu wymagającego pomocy medycznej doznaje (najczęściej w domu i w szkole) co 4 nastolatek. (dane Rady Ministrów w dnia 15maja 2007r - załącznik do ustawy numer 90/2007).

Wychodząc na przeciw statystykom oferujemy państwu skorzystanie z naszej bogatej oferty prowadzonych przez nas szkoleń z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej. Program szkolenia jest opracowany w oparciu o najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologii (AH), spełnia założenia wynikające z przepisów prawa: znowelizowany kodeks pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r. ); ustawy z dnia 21 listoapada 2008r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy (DZ. U. 223, poz. 1460 z 2008r.); obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997r, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu pierwszej pomocy.

Oprócz wiedzy teoretycznej słuchacze kursu zyskują możliwość ćwiczenia umiejętności praktycznych na nowoczesnym sprzęcie ( Fantomy, automatyczny defibrylator zewnętrzny - AED, deski i kołnierze ortopedyczne, środki opatrunkowe).

Ośodek zatrudnia najlepszych instruktorów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym : pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarzy na co dzień pracujący w ratownictwie medycznym ( Pogotowie, Szpitalny oddział ratunkowy).

Ostateczny zakres i czas trwania szkolenia ustalany jest indywidualnie z klientem po analizie potrzeb i specyfiki zakładu pracy. Każda osoba kończąca kurs otrzymuje certyfikat.

Nasza oferta kierowana jest do :

• firm, dla ich pracowników,
• szkół, opiekunów, nauczycieli
• szkół jazdy i kierowców
• dla osób indywidualnych

Przykładowe warianty szkoleń:

szkolenie podstawowe 3 godziny:
• właściwe wzywanie pomocy,
• rozpoznanie potrzeb udzielenia pomocy poszkodowanym
• podstawowe zabiegi ratujące życie

szkolenie rozszerzone 4h:
• obejmuje zakres szkolenia podstawowego oraz tematy do wyboru:

• postępowanie w urazach,
• nagłe stany zagrożenia u dzieci
• defibrylacja przy użyciu AED

szkolenie podstawowe z P.poż 4h:

• właściwe wzywanie pomocy,
• rozpoznanie potrzeb udzielania pomocy poszkodowanym
• podstawowe zabiegi ratujące życie,
• P.poż

szkolenie dla nauczycieli i opiekunów 5h:

• właściwe wzywanie pomocy,
• podstawowe zabiegi ratujące życie,
• stany zagrożenie życia u dzieci,
• postępowanie w urazach

szkolenie dla dzieci i młodzieży 1,5h:

• właściwe wzywanie pomocy,
• podstawowe zabiegi ratujące życie

szkolenie dla kierowców 4h:

• obejmuje zakres szkolenia podstawowego.
• zabezpieczenie miejsca wypadku,
• postępowanie w urazach

Preferowana wielkość grupy ćwiczeniowej 10-15 osób