F
FB

Nadzór i Doradztwo BHP i P.POŻ

Proponujemy Państwu w ramach usługi "nadzór bhp" wykonywanie zadań służby BHP na podstawie art. 23711 § 2 Kodeksu pracy.
Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r z poź.zm.).

Usługi wykonujemy w ramach :
 • umów o stałej współpracy ( tzw. outsourcing)
 • jednorazowych zleceń

  W ramach tej usługi wykonujemy między innymi :
 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP
 • audyty stanu BHP
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy, albo ich części, a także nowych inwestycji , oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP