F
FB

PIERWSZA POMOC

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy z dnia 7 maja 2009 r. (art. 209 1 §1 pkt.2) w każdej firmie, przedsiębiorstwie, czy też instytucji publicznej należy wyznaczyć pracownika - osobę odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy, zwalczanie pożarów i ewakuację.

Spełnienie tego obowiązku wiąże się z koniecznością przeszkolenia wyznaczonych osób, przygotowania prawidłowych instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz regularnego przeprowadzania działań profilaktycznych.


Nasza firma oferuje podstawowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy prowadzone według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Profesjonalnie przygotowana i przystępna forma naszego szkolenia pozwala osobom, które nie zajmują się na co dzień zagadnieniami medycznymi na opanowanie niezbędnych umiejętności i wdrożenie ich w życie.

Cel szkolenia:


Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z udzieleniem pierwszej pomocy.

Forma szkolenia:
wykład + ćwiczenia praktyczne

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną wszystkie najważniejsze stany zagrożenia życia. Praktyczne techniki ratownicze będą demonstrowane przez instruktora, a następnie powtarzane przez słuchaczy.

Miejsce szkolenia:
siedziba firmy, przedsiębiorstwa, instytucji lub siedziba firmy „CAMPUS”

Koszt szkolenia:
Ceny ustalane są indywidualnie.

Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.