F
FB

Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy z dnia 7 maja 2009 r. (art. 209 1 §1 pkt.2) w każdej firmie, przedsiębiorstwie, czy też instytucji publicznej należy wyznaczyć pracownika - osobę odpowiedzialną za udzielanie pierwszej pomocy, zwalczanie pożarów i ewakuację.

Nasza firma oferuje podstawowe szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej prowadzone. Profesjonalnie przygotowana i przystępna forma naszego szkolenia pozwala osobom, które nie zajmują się na co dzień zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej na opanowanie niezbędnych umiejętności i wdrożenie ich w życie.

Cel szkolenia:
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z:
• zagrożeniami pożarowymi w obiekcie oraz przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów;
• zadaniami oraz obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom;
• zadaniami oraz obowiązkami pracowników w przypadku zaistnienia pożaru;
• ewakuacją ludzi i mienia, a także drogami ewakuacyjnymi i środkami ewakuacji,
• gaśnicami oraz urządzeniami przeciwpożarowymi – rodzajami, zasadami użytkowania, czy odpowiednim rozmieszczeniem.

Forma szkolenia:
wykład + ćwiczenia praktyczne (kwestia do indywidualnego ustalenia)

Miejsce szkolenia
: siedziba firmy, przedsiębiorstwa, instytucji lub siedziba firmy „CAMPUS”

Koszt szkolenia:
Ceny ustalane są indywidualnie.

Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.